е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-1 / 7.1.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици на територията на община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 7.1.2019 г.

Публикувано на: 07.01.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 7.1.2019 г.

Публикувано на: 07.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 7.1.2019 г.

Публикувано на: 07.01.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 7.1.2019 г.

Публикувано на: 07.01.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci remont .docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.1.2019 г.

Публикувано на: 10.01.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение и допълнение.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Писмо отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо разяснение.pdf 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 7 / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 2 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от заседание на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Коментар: Съобщение до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до всички участници отваряне на цени.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 3 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 от заседание на комисята.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12 / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 13 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена ОП.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor BG Nova+pril .pdf 25.1.2021 г.