е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-7 / 18.5.2015 г.

„Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Болярово.“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация обследване.doc 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 3 / 20.7.2015 г.

Публикувано на: 20.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 27.7.2015 г.

Публикувано на: 27.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор, Техническо и ценово предложение.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата.doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение (1).doc 30.7.2021 г.

Гаранции № 7 / 23.2.2016 г.

Публикувано на: 23.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановена гаранция за изпълнение.doc 30.7.2021 г.