е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-29 / 25.2.2016 г.

Ремонт на вътрешна улична мрежа на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 7.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) вум.jpg 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 15.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол РВУМ.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 7.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF07042016_0001.pdf 18.1.2018 г.