е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка ОП-1 / 26.11.2014 г.

Тест на системата

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 123 / 26.11.2014 г.

Публикувано на: 26.11.2014 г.
Коментар: тестов документ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img0.jpg 16.1.2021 г.