е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-11 / 18.10.2016 г.

"ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА ПО ТРИНАДЕСЕТ УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЛОМ, КАТО ЧАСТ ОТ ОБЕКТ "ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ В ГРАД ЛОМ, ОБЩИНА ЛОМ - ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rwshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentatsiq.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn spec.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_ViK_lom.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: работен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 rab_proekt_vodosnabdjavane.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: чертежи за 13 улици работен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13 улици сканирани чертежи.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 21.10.2016 г.

Публикувано на: 21.10.2016 г.
Коментар: разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razjasnenija.pdf 24.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 9 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_promjana.pdf 24.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 10 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: променена документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) promenena_dokumentatsija.pdf 24.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 11 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: променена техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_promenea.pdf 24.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 12 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: нови образци №1 и образец №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 novi_obraztsi.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 13 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_do_vsichki_uchastnici.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 31.10.2016 г.

Публикувано на: 31.10.2016 г.
Коментар: Разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razasneniq.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 15 / 7.11.2016 г.

Публикувано на: 07.11.2016 г.
Коментар: Разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq do vsichki.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 16 / 16.11.2016 г.

Публикувано на: 16.11.2016 г.
Коментар: Разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения до всички.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Коментар: на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 18 / 13.12.2016 г.

Публикувано на: 13.12.2016 г.
Коментар: на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otv_tsenovi.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 21 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Решение №47 от 20.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_47.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 24.1.2017 г.

Публикувано на: 24.01.2017 г.
Коментар: Договор № 39/18.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 39.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 23 / 24.1.2017 г.

Публикувано на: 24.01.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dogovor.pdf 24.1.2021 г.