е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-28 / 4.4.2018 г.

"Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0006 "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом" по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа за обект: "Обновяване на сграда (бивш "Дом за деца лишени от родителски грижи") и част от прилежащия й терен и преустройство на етаж от сградата за разкриване на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства""; Обособена позиция №2: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа за обект: "Преустройство, реконструкция и ново строителство - пристройка към едноетажна сграда за разкриване на "Преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст"".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y 28.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvoenie y28.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq y28.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS y28.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_ocenka i nadzor_Deinstitualizaciq_OPRR.rar 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) yduljavane srok y28.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otv-tseni.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_U_28.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_U_28.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_U_28.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_29_U_28.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 12 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za vuzl. por. u28.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 147.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 148.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 15 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 147 U28.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 16 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) O_PRIKL_D_U_28_2018.pdf 2.12.2021 г.