е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-10 / 8.7.2019 г.

"Доставка на хранителни продукти, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Бюлетин САПИ.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 27.1.2021 г.

Решение за изменение № / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Оп № 2 и № 3.pdf 27.1.2021 г.