е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-35 / 25.4.2017 г.

Предоставяне на консултантски услуги на Община Никопол Управление на Проект "The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage по Програма "Интеррег V-A Румъния - България""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikaciq.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3 Методика за оценка.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.pdf 27.1.2021 г.

Образци № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID-784451.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-35 / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID-784452 .pdf 27.1.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-35 / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване на тгс.pdf 27.1.2021 г.