е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-85 / 3.9.2018 г.

Провеждане на проучване и разработване на маркетинг стратегия за популяризиране на културно-историческото наследство в трансграничната област Никопол- Турну Мъгуреле и интегрираните туристически продукти, разработени в рамките на проект "Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле", финансинан по Програма "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г. и национално съфинансиране.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-85 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. Обява чл. 20, ал. 3.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-85 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-85 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информ.за публикувана обява_001.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-85 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-85 / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 28.11.2021 г.