е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 4.6.2019 г.

"Изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 43/07.06.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2. / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Документация за участие ( Техническа спецификация; Проект на договор; методика за оценка; образци за попълване;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 30.7.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява изх. № РД 2400 - 329/07.06.2019г. (ID 9088941|
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 30.7.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 45/24.06.2019г. за удължаване срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 30.7.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 355/24.06.2019г. АОП за удължаване на срока за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Информация за удължаване на срок.fed 30.7.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 355/28.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 7. / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-154/26.07.2019г. и приложения към него (Техническа спецификация, Техническо предложение на изпълнителя, Ценово предложение на изпълнителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 30.7.2021 г.