е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Генерал Тошево

68 / 24.10.2014 г.

68. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна в Общинска администрация в гр. Генерал Тошево

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.10.2018 г.
Файлове актуални към: 5.10.2018 г.

Документация за участие № 1 / 24.10.2014 г.

Публикувано на: 24.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doc.doc 5.10.2018 г.

Други документи № 2 / 24.10.2014 г.

Публикувано на: 24.10.2014 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_ OA.xls 5.10.2018 г.

Публична покана № 3 / 24.10.2014 г.

Публикувано на: 24.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Publichna pokana.pdf 5.10.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 9.12.2014 г.

Публикувано на: 09.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf za skluchen dogovor PIS OA.PDF 5.10.2018 г.