е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-99 / 19.7.2018 г.

"Консултантски услуги по управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.10.2018 г.
Файлове актуални към: 20.10.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбява Услуга Ивайловград.pdf 20.10.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява 12-00-185.pdf 20.10.2018 г.

Документация за участие № 3 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация събиране на оферти с обява.doc 20.10.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 4 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 20.10.2018 г.