е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-99 / 19.7.2018 г.

"Консултантски услуги по управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбява Услуга Ивайловград.pdf 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява 12-00-185.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.7.2018 г.

Публикувано на: 19.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация събиране на оферти с обява.doc 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 4 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 5 / 30.11.2018 г.

Публикувано на: 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ДФЗ КУ общинска пътна мрежа.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-4-08.10.2019.pdf 24.1.2021 г.