е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-65 / 21.12.2018 г.

"Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Други документи № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 маршрути.7z 30.7.2021 г.

Други документи № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори - проекти.7z 30.7.2021 г.

Протокол № / 13.2.2019 г.

Публикувано на: 13.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_signed.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 3.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 24.9.2020 г.

Публикувано на: 24.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП № 3.pdf 30.7.2021 г.