е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-65 / 21.12.2018 г.

"Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.2.2019 г.
Файлове актуални към: 20.2.2019 г.

Други документи № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 маршрути.7z 20.2.2019 г.

Други документи № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 20.2.2019 г.

Решение за откриване № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 20.2.2019 г.

Образци № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 20.2.2019 г.

Обявление за поръчка № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 20.2.2019 г.

Документация за участие № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 20.2.2019 г.

Други документи № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 20.2.2019 г.

Техническа спецификация /задание № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 20.2.2019 г.

Образци № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори - проекти.7z 20.2.2019 г.

Протокол № / 13.2.2019 г.

Публикувано на: 13.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_signed.pdf 20.2.2019 г.