е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-35 / 4.2.2020 г.

Публично състезание: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.2.2020 г.
Файлове актуални към: 25.2.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.2.2020 г.

Обявление за поръчка № / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.2.2020 г.

Документация за участие № / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 25.2.2020 г.