е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-6 / 1.2.2018 г.

Избор на изпълнител за осъществяване на финансов одит по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info u6.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva u6.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_Obrazovanie.doc 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Техническо задание и наръчник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ i NARUCHNIK.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Obrazovanie.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot0kol 1 y6.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 191.pdf 20.6.2021 г.