е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП COO-5 / 26.7.2017 г.

"Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Иван Асен ІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и "Алеко Константинов" в град Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Образец към Ценово предложение - КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към ценова оферта_КСС_КАНАЛИЗАЦИЯ -БЕЛОСЛАВ-ОБЩИНА-2_.xls 22.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Заповед № 507/26.07.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед публикуване на обява.pdf 22.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за ОП.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Документация за участие - Събиране на оферти с обява за изпълнение на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Канализация Белослав-last2.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Договор за СМР - Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор за смр - проект.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проекти Доизграждане БФК Б-в.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП - Образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1.doc 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1/16.08.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед № 547/14.08.2017 г. на кмета на община Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_БФК_Белослав_16.08.2017.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2/25.08.2017 г. от Комисия, назначена със Заповед № 547/14.08.2017 г. на Кмета на община Аврен
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_БФК_Белослав_25.08.2017.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Доклад за извършена работа от Комисия, внесена от Председателя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател.pdf 22.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Заповед № 559/25.08.2017 г. на кмета на Община Белослав за класиране на участниците и определяне на Изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЗАПОВЕД_КЛАСИРАНЕ_бфк_547_25_08_2017.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.10.2017 г.

Публикувано на: 11.10.2017 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1Договор СМР Торкрет2017.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.10.2017 г.

Публикувано на: 11.10.2017 г.
Коментар: Приложение към договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 техническо_консорциум_торкрет.rar 22.1.2021 г.