е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Открита процедура 12-23 / 24.2.2020 г.

Доставка на хранителни продукти през в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и социалните заведения на територията на Община Никопол".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № 12-23 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-2327032020151451.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-23 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление храни 2020.pdf 20.1.2021 г.

Образци № 12-23 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-23 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-23 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-23 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решени храни 2020.pdf 20.1.2021 г.

решение за промяна № 12-23 / 24.3.2020 г.

Публикувано на: 24.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-2324032020163207.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 12-23 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-23-2427032020151748.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-23 / 8.4.2020 г.

Публикувано на: 08.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храни08042020094730.pdf 20.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-23 / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-23 / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 115 от 16.04.2020.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-23 / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 20.1.2021 г.