е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-155 / 12.6.2020 г.

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр. Ивайловград, по пет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.9.2020 г.
Файлове актуални към: 23.9.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение доставка СУ.pdf 23.9.2020 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление доставка СУ.pdf 23.9.2020 г.

Документация за участие № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация Ивайловград доставка СОУ 5 ОП в.02.rar 23.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 23.9.2020 г.

Протокол № 5 / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 доставка СУ.pdf 23.9.2020 г.