е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-155 / 12.6.2020 г.

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр. Ивайловград, по пет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение доставка СУ.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление доставка СУ.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация Ивайловград доставка СОУ 5 ОП в.02.rar 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 доставка СУ.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени доставка.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 7 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 доставка СОУ Ивайловград в.ФИНАЛЕН.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 8 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 доставка СОУ Ивайловград в.ФИНАЛЕН.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 9 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оценителни таблици.rar 7.5.2021 г.

Доклад № 10 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад доставка СОУ.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 11 / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-111 ОП-1.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-112 оп-2.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-113 ОП-3.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-114 ОП-4.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-115 ОП-5.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 17 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за изпълнение.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 18 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация Ивайловград доставка СОУ 5 ОП в.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 19 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения.rar 7.5.2021 г.

Обявление № 20 / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за сключен договор.pdf 7.5.2021 г.