е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0009 / 2.4.2018 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II - 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр.Угърчин по проект №11/07/2/0/00517

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДокументацияСН.pdf 16.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: КСИ-46/2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСИ-46.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: образец espd
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 840475 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Стойност: 13 617,21 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 840478 / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Стойност: 13 617,21 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 16.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: КСИ-46 / по чл.232 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSI-46_Obshtina_Ugarchin_Stanovishte_2_P-1.doc 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбявление прекратяване .pdf 16.1.2021 г.