е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-30 / 25.2.2016 г.

Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2016 г.

Публикувано на: 25.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 7.3.2016 г.

Публикувано на: 07.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) омп.jpg 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протоколОМП.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 7.4.2016 г.

Публикувано на: 07.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF07042016_0002.pdf 17.1.2021 г.