е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-30 / 25.2.2016 г.

Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2018 г.
Файлове актуални към: 21.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 21.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 7.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) омп.jpg 21.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 15.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протоколОМП.pdf 21.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 7.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF07042016_0002.pdf 21.1.2018 г.