е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-44 / 27.8.2018 г.

"Избор на изпълнител за възстановяване на проектна документация на сондаж и учредяване на санитарно - охранителните зони /СОЗ/ с. Долно Линево, Община Лом, Област Монтана"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) r u44.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_AOP_U_44.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_dogovarjane_sondag.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekto_dogovor_uslugi_Lom.doc 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 9 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 45.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_U_44.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 11 / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_209.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 12 / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u-44.pdf 2.12.2021 г.