е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-14 / 12.6.2020 г.

"Ремонт на част от общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение, общ.Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение АОП1.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за Отриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление АОП.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация1.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Технически правила АПИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) API-Technicheski-pravila-i-iziskvaniq-poddyrjane-pytishta.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Технически спецификации АПИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика1.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №2 КС.xlsx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 13.6.2020 г.

Публикувано на: 13.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 проект на договор.doc 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на въпрос.pdf 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 1.7.2020 г.

Публикувано на: 01.07.2020 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на въпрос 1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОР-002.pdf 20.1.2021 г.