е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 8.2.2019 г.

"Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 14/22.02.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие (Техническа спецификация, Проект на договор, Образци за попълване, Оценка)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 23.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профил на купувача обява ID 9085959
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП обява.PDF 23.1.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 -18/12.03.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 23.1.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Информация ID 9086615/12.03.2019г. за удължаване първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 23.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 110/18.03.2019 г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 23.1.2021 г.

Договор № 7. / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-90/15.04.2019г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 23.1.2021 г.