е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 11.6.2020 г.

00384-2020-0010 "Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Бяла Слатина" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 9.7.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 9.7.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Актуални документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Актуални КСС-та.rar 9.7.2020 г.