е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 11.6.2020 г.

00384-2020-0010 "Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Бяла Слатина" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Актуални документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Актуални КСС-та.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 20.7.2020 г.

Публикувано на: 20.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение промяна дата отваряне.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.8.2020 г.

Публикувано на: 13.08.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 2.10.2020 г.

Публикувано на: 02.10.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 7.10.2020 г.

Публикувано на: 07.10.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-4.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-5.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-6.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 19 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Идейни проекти за обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5 и 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 идейни проекти.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 20 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.