е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-108 / 17.10.2018 г.

"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени републиканска областна и общинска транспортни схеми по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.11.2018 г.
Файлове актуални към: 19.11.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.11.2018 г.

Обявление № 2 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.11.2018 г.

Документация за участие № 3 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация - Обществен превоз Ивайловград.pdf 19.11.2018 г.

Документация за участие № 4 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 19.11.2018 г.

Документация за участие № 5 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор (1).doc 19.11.2018 г.

Документация за участие № 6 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП1.pdf 19.11.2018 г.

Документация за участие № 7 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП2.pdf 19.11.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 8 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за промяна.pdf 19.11.2018 г.