е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-108 / 17.10.2018 г.

"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени републиканска областна и общинска транспортни схеми по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Обявление № 2 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация - Обществен превоз Ивайловград.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор (1).doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП1.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП2.pdf 22.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 8 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за промяна.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10 / 17.1.2019 г.

Публикувано на: 17.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 11 / 17.1.2019 г.

Публикувано на: 17.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 12 / 17.1.2019 г.

Публикувано на: 17.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране № 13 / 17.1.2019 г.

Публикувано на: 17.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Ориент.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Аси.pdf 22.1.2021 г.

Обявление № 16 / 19.2.2019 г.

Публикувано на: 19.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление автобуси.pdf 22.1.2021 г.