е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-2 / 14.10.2016 г.

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Сунгурларе - сезон 2016 - 2017 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specif.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци на форми.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява по чл 20, ал. 3-1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 inf. udalgavane na sroka.fed 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 31.10.2016 г.

Публикувано на: 31.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zimno protokol.pdf 15.1.2021 г.