е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-8 / 31.8.2016 г.

"Избор на изпълнител на извършване на СМР по проект "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол, Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: документация за участие и технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3. Док_СМР1.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: работни проекти 2 дома за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dom 1 i Dom 2.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: работни проекти сграда Община Лом ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obshtina Lom.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: решение за прекратяване №40 от 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_40_27_098_2016_prekratjavane.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: обявление за прекратена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie_prekratena.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie_C-8.pdf 24.1.2021 г.