е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-1 / 9.10.2019 г.

"Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Покана до всички заинтересовани лица № 1. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 -79/09.10.2019г. за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 26.1.2021 г.

Образци за попълване № 2. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за попълване.zip 26.1.2021 г.

Проекти № 3. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Проект Детска площадка с. Горица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Детска площадка“ в УПИ III – общ., кв. 6, с. Горица.zip 26.1.2021 г.

Проекти № 4. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Проект Детска площадка с. Дюлино
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Детска площадка“ в УПИ VI, кв. 14.zip 26.1.2021 г.

Проекти № 5. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Проект Детска площадка с. Господиново
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Детска площадка“ в УПИ XVIII - 204, 206 в кв. 13 с. Господиново.zip 26.1.2021 г.

Проекти № 6. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Проект Парк Бяла част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект парк Бяла част 1.zip 26.1.2021 г.

Проекти № 7. / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Проект Парк Бяла част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект парк Бяла част 2.zip 26.1.2021 г.

Оферти № 8. / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 883/18.10.2019г. Бокат - Боневи ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 9. / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 884/18.10.2019г. Трейс Строй ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 10. / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Заповед избор № 11. / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 723/24.10.2019г. за определяне на референтен разход за СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед избор.pdf 26.1.2021 г.