е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-4 / 24.11.2016 г.

Доставка на материали (спортни пособия и оборудване) във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник", Договор № BG05M2OP001-3.001-0041 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с Бенефициент Община Брезник

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Образци № / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrzci.rar 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация (0041).docx 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-103 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) INFO ZA OBQWA 24.11.2016.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-4 / 24.11.2016 г.

Публикувано на: 24.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQWA 24.11.2016.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-105 / 5.12.2016 г.

Публикувано на: 05.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) udaljavane sportni inf.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 11.1.2017 г.

Публикувано на: 11.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol DG .pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.2.2017 г.

Публикувано на: 21.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor N 24 ot 10.02.2017 g. za_dostavka_sportni_stoki.pdf 17.3.2021 г.