е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-125 / 30.8.2019 г.

"Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр. Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение консултантски оборудване.pdf 24.7.2021 г.

Обявление № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление консултантски оборудване.pdf 24.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.7.2021 г.

Протокол № 4 / 23.10.2019 г.

Публикувано на: 23.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_KU_Ivailovgrad_oborudvane_V01.pdf 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Цени СОУ.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 6 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_KU_Ivailovgrad_oborudvane_V01.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 7 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_KU_Ivailovgrad_oborudvane_V01.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 8 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol po chl. 181, al. 4 ot ZOP_KU_Ivailovgrad_oborudvane_V01.pdf 24.7.2021 г.

Решение за прекратяване № 9 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-36.pdf 24.7.2021 г.

Обявление № 10 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление прекратена консултанти СОУ.pdf 24.7.2021 г.