е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-24 / 15.2.2018 г.

Открита процедура: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie UL.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie UL.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 25.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - pr UL.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentaciq - pr UL.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie Ul.pdf 25.1.2021 г.

Протокол №1 № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 25.1.2021 г.

Доклад № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i Grafik.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori OP1.rar 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori OP2.rar 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori OP3.rar 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori OP4.rar 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori OP5.rar 25.1.2021 г.