е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-54 / 11.8.2016 г.

Избор на изпълнител за изпълнение на основни ремонти на обекти в община Никопол съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2016г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-54 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID90655206.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-54 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 капиталови.rar 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-54 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение капиталови .pdf 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-54 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12-54-1.fed 28.11.2021 г.

Други документи № 12-54 / 2.9.2016 г.

Публикувано на: 02.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 28.11.2021 г.