е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-67 / 31.5.2018 г.

"Избор на изпълнител на СМР за основен ремонт на общински сгради"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Ремонт сграда кметство с. Кунино.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - ОР кметство Камено поле.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕМОНТ СГРАДА НЧ ЦВЕТАН ГАНОВСКИ С. КУНИНО.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕМОНТ СГРАДА СТАДИОНА С. КУНИНО.xls 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация обява.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.6.2018 г.

Публикувано на: 21.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 22.1.2021 г.