е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка оп-7 / 4.7.2019 г.

Аварийно укрепване и корекция на отводнителен канал, община Сухиндол, област Велико Търново

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за поръчка № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Forma SSI.PDF 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика за оценка.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ-СУХИНДОЛ.doc 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SK Suhindol BG - Etap I-1.xls 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SK Suhindol BG - Etap II-1.xls 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОЗ.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0001.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0002.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0003.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОЗ 1.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0004.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0005.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОЗ 2.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0006.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0007.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0008.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0009.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0010.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0011.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0012.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0013.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0014.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0015.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0016.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0017.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scan-0018.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОЗ 3.pdf 7.5.2021 г.

Протоколи и доклад № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 отводнителен канал.pdf 7.5.2021 г.

Протоколи и доклад № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 отводнителен канал.pdf 7.5.2021 г.

Протоколи и доклад № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 7.5.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie.pdf 7.5.2021 г.

Протоколи и доклад № / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор аварийно укрепване дере.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane Smr otv kanal.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane11.05.20.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане 18.06.20г..pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane 23.07.20.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.1.2021 г.

Публикувано на: 08.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane 07.01.21.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 17.3.2021 г.

Публикувано на: 17.03.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane15.03.2021.pdf 7.5.2021 г.