е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-6

Проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура в защитената зона BG0000209 "Пирин"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Проектиране, СМР.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Проектиране, СМР.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_Inzenering_PARK_PIRIN_2_LOTS.doc 18.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 18.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо предавателен протокол Проектиране СМР.pdf 18.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1 kym TS ObP 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1 kym TS ObP2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 2 kym TS ObP 1 (1).pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 2 kym TS ObP2 (1).pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 3 kym TS ObP 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 12 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 4 kym TS ObP 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 13 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 5 kym TS ObP 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 14 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 6 kym TS ObP 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 15 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 7 kym TS ObP1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 16 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 8 kym TS ObP1.pdf 18.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 17 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 18 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти проектиране и СМР и АН.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 проектиране и СМР.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 проектиране и СМР.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия проектиране и СМР.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 22 / 25.1.2019 г.

Публикувано на: 25.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участници проектиране и СМР1.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 23 / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка ОПП-6.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение обособена позиция 1.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение обособена позиция 2.pdf 18.1.2021 г.