е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-23 / 1.4.2016 г.

"Доставка на специализирано транспортно средство пригодено за превоз на хора с увреждания"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.4.2016 г.

Публикувано на: 01.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 1.4.2016 г.

Публикувано на: 01.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 3 / 1.4.2016 г.

Публикувано на: 01.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 6.6.2016 г.

Публикувано на: 06.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uv-bus.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 5 / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Protokoli Tr. sredstvo.rar 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 6 / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-11.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-113.pdf 24.1.2021 г.

Приложения към договор № 8 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilogenie 3_TS.pdf 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 10.8.2016 г.

Публикувано на: 10.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 24.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. garanciq za izpylnenie.doc 24.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 9 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. bus.pdf 24.1.2021 г.