е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-19 / 23.6.2017 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс № 1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс № 2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.7.2019 г.

Публикувано на: 10.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.