е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-21 / 22.3.2018 г.

"Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Решение У 21
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Обявление У 21
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn zadanie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_ozelenqvane_Lom.doc 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_DOGOVOR.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_2018.xls 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni y21.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 y21.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 y21.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie y21.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 90.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 13 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl poruchka.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 14 / 7.1.2019 г.

Публикувано на: 07.01.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчке
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u21.pdf 24.1.2021 г.