е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-33 / 28.2.2018 г.

Открита процедура: "Текущ ремонт на административна сграда на община Белица с идентификатор 03504.402.1465.1"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentaciq.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 27.1.2021 г.

Протокол №1 № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i Grafik.pdf 27.1.2021 г.

Решение № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie po chl.43.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 29.8.2018 г.

Публикувано на: 29.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.8.2018 г.

Публикувано на: 29.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor.pdf 27.1.2021 г.