е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-39 / 17.7.2018 г.

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложените спецификации, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за леките служебни автомобили, обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 2 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автобуси, обслужващи Община Лом и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 3 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните специални автомобили обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u39.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie u39.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dok u39.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS u39.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Tehn_obslujvane_OPRR.rar 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni u39.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 10 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 41.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vuzl. por. y39.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 202.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 203.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 204.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 15 / 19.10.2020 г.

Публикувано на: 19.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP 1.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 16 / 19.10.2020 г.

Публикувано на: 19.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_OP 2.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 17 / 19.10.2020 г.

Публикувано на: 19.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_OP 3.pdf 7.5.2021 г.