е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-13 / 27.6.2018 г.

Открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПЛД - с. Славянци, ДВХ - с. Лозарево, ДСП - гр. Сунгурларе и детските заведения на територията на община Сунгурларе по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.6.2018 г.

Публикувано на: 27.06.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци храни Сунгурларе.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 2 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП - pdf
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 3 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП - xml
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.fed.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.fed.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTACIQ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци храни Сунгурларе.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 2.7.2018 г.

Публикувано на: 02.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt dogovor.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Храни.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за публично заседание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение-цени.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отлагане на отварянето на ценовите предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за публично заседание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение .pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 .pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Решение 22/13.09.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 22.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за доставка на хранителни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДоговорХрани.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 19 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена ОП.pdf 15.1.2021 г.