е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-14 / 31.7.2019 г.

"Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 27.1.2021 г.

Проекти № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Приселци.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Близнаци.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Аврен 1.rar 27.1.2021 г.

Проекти № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Аврен 2.rar 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 23.9.2020 г.

Публикувано на: 23.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП № 1.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 23.9.2020 г.

Публикувано на: 23.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.12.2020 г.

Публикувано на: 10.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.