е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-5 / 19.2.2016 г.

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие" Обособена позиция № 2. "Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа" Обособена позиция № 3 "Представяне на симетричен интернет"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.2.2016 г.

Публикувано на: 19.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_mobilni.zip 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 19.2.2016 г.

Публикувано на: 19.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SAOBSHTENIE_mobilni_fix1.doc 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_21.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_22.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_23.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 7.5.2021 г.