е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-26 / 9.3.2017 г.

"Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ПГССЛП, гр.Карнобат" във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0027 "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. процедура BG16RFOP001- 3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение № 1. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Reshenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie PGSSLP.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie PGSSLP.pdf 24.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Dokumentaciya
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciya PGSSLP.pdf 24.1.2021 г.

Образци № 4. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci PGSSLP.docx 24.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor PGSSLP.docx 24.1.2021 г.

Други документи № 6. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: KS
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7_КСС.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 7. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1_Сграда_ПГССЛП.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 8. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2_Физкултурен_салон.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 9. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3_Спомагателна_сграда.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 10. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4_Парна_централа.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 11. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5_площадково_ВиК.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 12. / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6_Благоустройство.rar 24.1.2021 г.

Решение № 13.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izmenenie.pdf 24.1.2021 г.

Решение № 14. Решение за прекратяване / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratyavane.pdf 24.1.2021 г.