е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-17 / 4.12.2014 г.

"Извършване на строително-монтажни дейности по проект "Енергоспестяваща мярка - Слънчеви панели за БГВ на Дом за стари хора, село Попица, община Бяла Слатина, кв.95, УПИ II" - Община Бяла Слатина

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Коментар: Справка за плащания по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Toplogaz.pdf 16.1.2021 г.