е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК2-2020 / 17.8.2020 г.

"Доставка на специализирано техническо оборудване - киоск - терминал, достъпен за лица в неравностойно положение" за проект: "Обособяване на туристическа зона в местност "Авренска поляна", с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ "Аврен - Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Обява за пазарно проучване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пазарно проучване_Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спецификация_ПП-Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Образец на Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пр. 1 - Образец на оферта_киоск ПП.docx 18.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Оферта Офис консумативи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта-Офис Консумативи ООД_ПП_Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Оферта Офис импорт България
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта-Офис Импорт България ООД_ПП_Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Оферта Офис груп БГ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта-Офис Груп БГ ЕООД_ПП_Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол- ПП за Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Доклад на председателя на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДоклаД-ПП за Доставка.pdf 18.1.2021 г.

Решение № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Решение № 14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 14_класиране-ПП за Доставка.pdf 18.1.2021 г.