е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка Пазарни консултации / 23.2.2017 г.

Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за: 1. Обект: Път HKV2052 /III-598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km 2+077.74, 2. Обект: Път HKV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа-ман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300, 3. Обект: Път HKV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 1+710.21, 4. Обект: Път HKV2039 /II-59, Крумовград-п.к.II-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 3+000

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Pazarni konsultacii.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikacuq.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране № 3 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) REZULTATI_PAZARNI_KONSULTACII.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферти Пазарни консултации.pdf 20.6.2021 г.