е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-74 / 4.1.2018 г.

Доставка чрез стокова борса на гориво - дизел, бензин и газ за автомобилите, използвани за нуждите на Община Ивайловград и на общинските структури - Общинско предприятие "Спектър", Общинско горско предприятие и Домашен социален патронаж.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Спецификация.pdf 18.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 3 / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-3.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 4 / 26.1.2018 г.

Публикувано на: 26.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.