е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-34 / 21.10.2016 г.

00384-2016-0017 "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2016/2017 г. по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. четвъртокласна пътна мрежа; Обособена позиция №2 - Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Буковец, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.10.2016 г.

Публикувано на: 21.10.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.zimno2016-0.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Зимно.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Зимно.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 Зимно.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад Зимно.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Зимно.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 3.1.2017 г.

Публикувано на: 03.01.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Сребреня - ОП-1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 3.1.2017 г.

Публикувано на: 03.01.2017 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Сребреня - ОП-2.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 12 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 10 / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към договор за ОП-1.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 11 / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение към договор за ОП-2.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 13 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 14 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 20.6.2021 г.