е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-145 / 11.6.2020 г.

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 прогнозни количества по обекти.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 20.1.2021 г.